Skácel

advokát

JUDr. Josef Skácel

Právo

Občanské a obchodní

Majetkové právo

Právo nemovitostí

Stavební právo

Osobnostní práva

Reklama

Dědické právo

Sporná agenda pracovního práva

Exekuce

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (náhrada škody)

Společnost s ručením omezeným

Akciová společnost

Družstvo a společenství vlastníků jednotek

Trestní a přestupkové

Obhajoba v trestním řízení

Právní zastoupení v přestupkovém řízení

Právní zastoupení poškozeného v trestním řízení

Vyjednávání a zastupování před soudy a správními orgány

Právní porada

Vyjednávání s protistranou

Uzavření dohody

Právní zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení

Zastupování před Ústavním soudem a před Evropským soudem pro lidská práva

JUDr. Josef Skácel

Reference/ projekty

Karel Robert Blažek

Milan Šteindler

Pavel Vítek

BMWBychl

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Beltissimo

Český svaz házené

Euroseal

BEANS

Pekárny a cukrárny Klatovy

Dracula (muzikál)

IKEA - napojení areálu na pozemní komunikace

Sazka aréna

JUDr. Josef Skácel

Profil

absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy

člen České advokátní komory

člen kárné komise České advokátní komory

předseda Odvolací a kontrolní komise ČSH

v letech 2007/2009 člen dozorčí rady Budějovický Budvar, n.p.

v letech 2011/2012 člen představenstva Krajská nemocnice Liberec, a.s.

JUDr. Josef Skácel

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Josef Skácel

Londýnská 674/55
120 21 Praha 2 – Vinohrady

DS 5zngd4g

tel 222 510 144
fax 222 510 143

akskacel@skac.cz
www.skac.cz

© fotografie Antonin Kratochvil